تخفیف در تبریز

تخفیف گروهی تبریز

Endirim

در حال بارگزاری ...

Loading ...

بستنی و کافی شاپ   بستنی و کافی شاپ

25 %

بستنی مخصوص لاله زار

پرداخت شما
3,000 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
4,000 تومان

تبریز

85 خرید

3,000 تومان قیمت :

25 %

بستنی لیوانی لاله زار

پرداخت شما
2,250 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
3,000 تومان

تبریز

297 خرید

2,250 تومان قیمت :

25 %

بستنی قیفی لاله زار

پرداخت شما
2,250 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
3,000 تومان

تبریز

74 خرید

2,250 تومان قیمت :

25 %

بستنی کیلویی لاله زار

پرداخت شما
13,500 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
18,000 تومان

تبریز

71 خرید

13,500 تومان قیمت :

25 %

فالوده بستنی لاله زار

پرداخت شما
3,750 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
5,000 تومان

تبریز

92 خرید

3,750 تومان قیمت :

25 %

شیرموز لاله زار

پرداخت شما
2,625 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
3,500 تومان

تبریز

149 خرید

2,625 تومان قیمت :

25 %

آب هویج لاله زار

پرداخت شما
2,625 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
3,500 تومان

تبریز

132 خرید

2,625 تومان قیمت :

25 %

شیرموز بستنی لاله زار

پرداخت شما
3,375 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
4,500 تومان

تبریز

83 خرید

3,375 تومان قیمت :

25 %

هویچ بستنی لاله زار

پرداخت شما
3,375 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
4,500 تومان

تبریز

84 خرید

3,375 تومان قیمت :

25 %

شیرخرما لاله زار

پرداخت شما
3,000 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
4,000 تومان

تبریز

147 خرید

3,000 تومان قیمت :

25 %

شیرموز هویچ لاله زار

پرداخت شما
3,750 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
5,000 تومان

تبریز

53 خرید

3,750 تومان قیمت :

25 %

معجون لاله زار

پرداخت شما
5,250 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
7,000 تومان

تبریز

87 خرید

5,250 تومان قیمت :

گفتگوی آنلاین
ارسال