تخفیف در تبریز

تخفیف گروهی تبریز

Endirim

در حال بارگزاری ...

Loading ...

رستوران   رستوران

20 %

سورپرایز یک نفره کباب

پرداخت شما
40,000 تومان

تخفیف
20 %

ارزش واقعی
50,000 تومان

تبریز

68 خرید

40,000 تومان قیمت :

20 %

سورپرایز دو نفره کباب

پرداخت شما
64,000 تومان

تخفیف
20 %

ارزش واقعی
80,000 تومان

تبریز

57 خرید

64,000 تومان قیمت :

20 %

سورپرایز سه نفره کباب

پرداخت شما
96,000 تومان

تخفیف
20 %

ارزش واقعی
120,000 تومان

تبریز

56 خرید

96,000 تومان قیمت :

25 %

دیزی مخصوص تاملی

پرداخت شما
15,000 تومان

تخفیف
25 %

ارزش واقعی
20,000 تومان

تبریز

85 خرید

15,000 تومان قیمت :

40 %

کباب مخصوص برگ شترمرغ تاملی

پرداخت شما
16,800 تومان

تخفیف
40 %

ارزش واقعی
28,000 تومان

تبریز

54 خرید

16,800 تومان قیمت :

45 %

آش رشته مخصوص زیتون

پرداخت شما
2,750 تومان

تخفیف
45 %

ارزش واقعی
5,000 تومان

تبریز

59 خرید

2,750 تومان قیمت :

30 %

کباب کوبیده زیتون

پرداخت شما
3,500 تومان

تخفیف
30 %

ارزش واقعی
5,000 تومان

تبریز

88 خرید

3,500 تومان قیمت :

35 %

کباب داملا

پرداخت شما
29,250 تومان

تخفیف
35 %

ارزش واقعی
45,000 تومان

تبریز

36 خرید

29,250 تومان قیمت :

30 %

پرس کامل دونر مرغ مخصوص

پرداخت شما
17,500 تومان

تخفیف
30 %

ارزش واقعی
25,000 تومان

تبریز

46 خرید

17,500 تومان قیمت :

45 %

جوجه کباب مخصوص

پرداخت شما
9,900 تومان

تخفیف
45 %

ارزش واقعی
18,000 تومان

تبریز

42 خرید

9,900 تومان قیمت :

45 %

باسترما پلو با ماهیچه

پرداخت شما
19,250 تومان

تخفیف
45 %

ارزش واقعی
35,000 تومان

تبریز

36 خرید

19,250 تومان قیمت :

30 %

پرس کامل دونر شاورمای مرغ

پرداخت شما
17,500 تومان

تخفیف
30 %

ارزش واقعی
25,000 تومان

تبریز

30 خرید

17,500 تومان قیمت :

گفتگوی آنلاین
ارسال